Este vaccinarea lepădare şi pecetluire? O scurtă exegeză la cartea Apocalipsei.

Cum Duhul Sfânt nu a vrut să ne spună pe față cum îl va chema pe antihrist, când va fi venirea lui și care-i va fi pecetea, rezultă că trebuie să ne dăm noi seama de aceste lucruri la momentul la care se vor întâmpla efectiv, lăsându-ne libertatea de a ne sfinți sau a ne spurca. Căci dacă am ști precis ceasul morții proprii sau al Judecății de Apoi, toți am încerca să ne purtăm cu viclenie și să persistăm în păcat până în ultimul moment al vieţii, pe principiul “las’ că mă pocăiesc eu la sfârșit”.

Există un curent în Biserică legat de pecetluire, cum că deja s-ar fi produs, că ierarhii sunt pierduţi, că deja prin faptul că folosim produse cu coduri de bare sau acte cu chip suntem deja pecetluiţi. Că deja ne-am fi lepădat de Hristos. Aceşti adepţi ai unei deconectări de societate pretind că nu se va cere o lepădare explicită, ci va fi una ascunsă şi vicleană, fără să ne dăm seama că ne lepădăm. Ar trebui lămurite aceste lucruri şi cel mai la îndemână este să căutăm în Sfânta Scriptură.

Sfântul apostol Pavel i-ar contrazice: “ziua Domnului nu va sosi până ce nu va întâi nu va veni LEPĂDAREA DE CREDINȚĂ și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării”. Sau: “Duhul grăiește lămurit că în vremurile cele de apoi unii se vor DEPĂRTA de la credință”. Iar Domnul însuși spune într-un loc: “Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?”, iar în alt loc: “atunci mulți se vor SMINTI și se vor vinde unii pe alții”. Iar ca moment al fugii indică precis “când veți vedea , ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt, ATUNCI cei din Iudeea să fugă în munți”, semn că până la acel moment va mai fi încă vreme de mișcare, de libertate. Nu-i greu de văzut paralela între fuga din Iudeea și fuga în vremurile din urmă de tot ce înseamnă sistem organizat. La fel și paralela dintre orice tiran al istoriei care a pretins închinare și antihristul final este evidentă. Deci momentul apostaziei rămâne cel al lepădării fățișe, când diavolul va cere închinare prin gura falsului hristos.

Dacă veţi studia cronologia evenimentelor din Apocalipsa 13, veţi vedea că:
– oamenii i se vor închina balaurului, apoi fiarei (ver. 4);
– fiara va avea putere să lucreze o vreme = 42 de luni (ver. 5) timp în care va face război cu sfinții (ver. 7) pe care-i va birui, motiv în plus pentru care i se vor închina restul oamenilor (ver. 8);
– profetul fiarei va face semne mari și va amăgi oamenii (ver. 14), apoi va căuta să-i omoare pe cei care nu i se închină fiarei (ver. 15);
– după toate închinările de mai sus, vine și pecetluirea (ver. 16). În mentalul antichității, pecetluirea unui om era un semn al împroprietăririi stăpânului asupra sclavilor. Iarăși, pecetluirea unei scrisori sau a unui testament (un sul de pergament) însemna că ea nu mai putea fi schimbată, deci va fi vorba de un semn văzut al credinței neschimbate a oamenilor în omul diavolului. Adică lucrurile vor fi pe față atunci când se va cere pecetluirea, în sensul că oamenii care vor refuza închinarea vor fi uciși, nu va fi ceva subtil de care să nu se prindă lumea, cum zici tu că e acum vaccinarea.

Lepădarea de Hristos va preceda pecetluirea și va fi cât se poate de explicită.

Deci lepădarea de credință este cauză și condiție a venirii Domnului, fiind partea umană a lucrării teandrice de îndumnezeire a omului (sau, mai bine zis, refuzul acestei lucrări). De aceea părintele Dumitru Stăniloae afirmă în partea de eshatologie a Teologiei dogmatice ortodoxe (vol. 3) că sfârșitul lumii va fi o misterioasă convergență între voia oamenilor (care vor refuza mântuirea) și voia lui Dumnezeu de a pune capăt unei lumi care nu își mai are rostul fiindcă oamenii nu se mai mântuiesc în ea.

Ce putem noi face? Doar să ne curățăm partea dinlăuntru a paharului, astfel încât Duhul Sfânt să se apropie de noi, să ni-L aducă pe Hristos și să ne lămurească tainele vicleniei diavolului. Fără asta, vom orbecăi, vom cădea în curse și-i vom duce și pe alții în groapă cu noi. Sfinţii din vechime nu aveau nici cea mai vagă idee despre lumea tehnologizată în care trăim noi acum şi nu ne-au putut lăsa scrieri sau proorocii precise, deci nu avem alt recurs decât la Duhul Sfânt ca să discernem ceea ce ni se întâmplă.

Există un curent aproape schismatic în biserică legat de o presupusă pecetluire deja petrecută, care merge până la a contesta ierarhii și a cere fuga în catacombe cu anumiți preoți care nu s-au lepădat. Un veritabil elitism care nu ține cont de realitățile scripturii. Necunoașterea Scripturii este sursa tuturor relelor” (sf. Ioan Gură de Aur).

Toți trebuie să râvnim la darul proorociei, după spusa sf. ap. Pavel, dar asta să fie făcută de Duhul (cum zice sf. ap. Petru), nu din voia sau mintea proprie.

Ca să închei: vaccinarea de acum nu este o lepădare, așa cum nici cumpărarea produselor cu coduri de bare nu este, sau actul biometric neasumat ideologic. Este doar un risc asumat, un voluntariat pentru a fi cobai într-un experiment genetic global. Dar ne înjoseşte demnitatea umană şi ne fură libertatea dată de Dumnezeu. Prin modul de înjosire a demnității umane făcut de fiecare dintre acești pași (vaccinare, amprentare, mascare etc.), se întrezărește direcția către care se merge: călcarea în picioare a omului. Se vădește că asistăm la niște etape pregătitoare unei înrobiri. Pentru cine are ochi de văzut. Așa că fiecare să profite de timpul rămas și să se întărească. Mai important decât fuga exterioară va fi fuga interioară. Dacă vom şti către Cine să fugim.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.